Fotograf: Øystein Klakegg

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger i konsernet GC Rieber. Vi er alltid interessert i å treffe mennesker med kunnskap og erfaring som kan bidra til at vi utvikler oss videre.

Du kan også sende oss en åpen søknad.

Alle åpne søknader må leveres via portalen lenger nede på siden.
Du kan også logge inn for å se tidligere registrert profil.

Søknader mottatt på mail vil ikke bli behandlet.

For maritime søkere - kontakt OSM

Åpen søknad Profil

Project Manager

GC Rieber Shipping AS

Deadline: 03. februar 2019

Technical Superintendent

GC Rieber Shipping AS

Deadline: 03. februar 2019