Avdelinger GC Rieber Salt. Hovedkontor i Oslo.

GC Rieber Salt er blitt ISO 9001-sertifisert

Som et ledd i å tilrettelegge for optimal kundebehandling har GC Rieber Salt gjennomført ISO 9001:2008-sertifisering. Sertifiseringen dekker alle lokasjoner og omfatter 6 avdelinger og 13 lager i Norge, samt 1 avdeling og 4 lager i Danmark.

Vår store styrke er det komplekse oppsettet av terminaler og lager langs kysten i Norge og i deler av Danmark. Det å ha fått på plass en standard for hvordan vi skal følge rutiner i leveranseprosessene, er viktig for å sikre kundene våre lik og god kvalitet i alle ledd. Hele organisasjonen har bidratt og jeg er sikker på at vi er i stand til å levere innenfor ISO-rammeverket fremover. Det er som å holde huset ryddig. Et ryddig hus gir effektive og gode opplevelser tilbake; en vinn-vinn situasjon for både leverandør og kunde.

Selve sertifiseringen pågikk over fire dager. Adm.dir. Steffen Richardsen er også fornøyd med at vi mottok gode tilbakemeldinger på at deres system fremstår som modent og godt forankret i hele organisasjonen. I tillegg til effektiv logistikk og kvalitet i alle ledd har vi stort fokus på å samarbeide med leverandører som følger etiske retningslinjer og Code of Conduct.  Konsernet GC Rieber er medlem i UN Global Compact som er verdens største initiativ for samfunnsansvar.

ISO 9001 sertifiseringen ble utført av Bureau Veritas.