Vinterveg som er saltet

Langsiktig samarbeid med Veidekke gir vinn-vinn

GC Rieber Salt har inngått ny avtale med Veidekke for å levere gode løsninger for veisalting. 

Veidekke er landets nest største i utførsel av drift og vedlikehold av norske veier fra Finnmark i nord - til Agder i sør, og er en samarbeidspartner vi har jobbet tett med i mange år. Spesielt har vi høstet mange gode erfaringer fra vårt samarbeid om produktutvikling og prosjekter innen forskning og utvikling. Blant annet har vi pågående et prosjekt hvor vi ser på en bedre produktsammensetning av salt for mer effektiv bruk av salt. Vi ser også på hvordan logistikk og leveranser kan optimaliseres. Det er viktig at vi er tett på for å sikre rask leveranse, når behovet oppstår. Her satser vi på kortreist salt med bærekraftig kvalitet

- Vi er godt fornøyd med den service og det logistikkopplegg som GC Rieber Salt har gitt oss gjennom disse årene, også i den bistand de har ytt når det har vært saltmangel i Europa eller ved svært krevende værutfordringer. Vi har stor tro på at dette samarbeidet kan bli enda mer fruktbart i årene som kommer. Per Tajet, Direktør for Veidekke Industri AS

Vi i GC Rieber Salt er glade for å kunne fortsette det gode samarbeidet med Veidekke!