Salt

Levering av veisalt til Peab Anlegg AS

Vi er glade over at flere av våre mangeårige kunder fortsetter å ha tillit til GC Rieber Salt som deres leverandør av løsninger for fremkommelighet og trafikksikre vinterveier.

Peab Anlegg AS har vært kunde hos GC Rieber Salt siden 2011 og vi fortsetter det gode samarbeidet også i 2016. Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper. Drift og vedlikehold, for offentlige og private, er et satsingsområde for Peab i Norge. Vi i GC Rieber Salt er svært fornøyde med å ha blitt enige med Peab om en ny leveringsavtale for veisaltet Peab har behov for i Norge.