Veisalting

Ny avtale mellom GC Rieber Salt og NCC Roads AS for levering av veisalt

Den nye avtalen har en intensjon om langsiktig samarbeid mellom partene, og GC Rieber Salt vil med dette være NCC Roads AS - sektor Veiservice sin hovedleverandør for veisalt. 

NCC Roads er en sentral aktør innen drift og vedlikehold av riks og fylkesveier i Norge. I tillegg er de en stor aktør innen det Nordiske markedet for veidrift med stor aktivitet i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

- Vi har gjennom flere år samarbeidet med GC Rieber Salt og de har også denne gangen vunnet frem med en avtale som sikrer oss en sikker og fleksibel løsning for leveranse av veisalt. Korrekt salting med riktige mengder, som gir minst mulig påvirkning av miljøet, er viktig for oss. Derfor trenger vi en fleksibel leverandør som hele tiden kan tilpasse seg våre behov for leveranser. Vi opplever at GC Rieber Salt viser evne til å tilpasse sine lagre og logistikkløsninger. I tillegg er de i stand til å gjøre endringer tilpasset våre behov basert på driftskontrakter rundt om i landet. Avtalen sikrer oss en god totalkost, riktig servicenivå og nødvendige leveringsgarantier, sier Roger Skrataas, Innkjøpssjef NCC Roads AS – Sektor Veiservice. 

NCC Roads har vært en viktig og god samarbeidspartner for GC Rieber Salt i mange år, og vi er glade for fornyet tillit!