Karriere

Fotograf: Øystein Klakegg

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger i konsernet GC Rieber. Vi er alltid interessert i å treffe mennesker med kunnskap og erfaring som kan bidra til at vi utvikler oss videre.

Du kan også sende oss en åpen søknad.

Alle åpne søknader må leveres via portalen lenger nede på siden.
Du kan også logge inn for å se tidligere registrert profil.

Søknader mottatt på mail vil ikke bli behandlet.

For maritime søkere - kontakt OSM

Les mer
Mentoring Truls og Kine

Å jobbe i GC Rieber

Hos oss finner du et mangfold av dyktige medarbeidere innen ulike stillingskategorier med forskjellig utdannings- og erfaringsbakgrunn. Mangfoldet bindes sammen av et felles verdigrunnlag og ett felles merke.

Les mer
Ansatte

Ledere i GC Rieber

Hos oss vil du møte ledere som er inkluderende, tydelige og resultatorienterte, og du vil komme tett på beslutningstakerne. Du vil få tilgang til et unikt internt kompetansenettverk med en rekke dyktige fagspesialister. Mulighetene for læring og kompetanseutvikling er store for deg som griper sjansene. Du får anledning til å omsette din kunnskap og dine ideer til synlige resultater, både lokalt og internasjonalt. Hos GC Rieber blir du del av en organisasjon som tar ansvar, både for kundene, samfunnet, miljøet – og hverandre.

Les mer