Lossing salt fra bulkbåt Sjursøya Oslo

Logistikk

GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia, Danmark i syd og langs hele norskekysten til Hammerfest i nord.

På de fleste av våre terminaler kan vi tilby lossing, lagring, håndtering og videretransport til andre deler av Norge. Det mest kostnadseffektive for oss og våre kunder, er at mest mulig av varene transporteres via sjøveien. GC Rieber Salt frakter årlig mellom 600.000 og 700.000 tonn på kjøl fordelt på cirka 250 skipninger.

Gjennom våre internasjonale partnere har vi kostnadseffektive logistikklinjer fra det meste av Europa via Mariager i Danmark, og til en terminal i Norge.

Når varen er ankommet en av våre terminaler i Norge kan vi tilby lokal innendørs og utendørs lagring, og videre transport direkte til sluttkunde. Vi har resurser på hver terminal som håndterer palletering av gods, og stripping og stuffing av containere. Vi tilbyr også ordrehåndtering og kontroll av varene dine.

Last ned vår PDF-brosjyre: