Veisalt

Veivedlikehold

Vi er den ledende distributør av salt i alle kvaliteter til veivedlikehold for både isbekjempelse om vinteren og støvdemping om sommeren.

Vi har kompetanse på den rette type salt til ditt behov. Vår første prioritet er riktig kvalitet til riktig tid, pris og sted. Våre terminaler er der for deg.

Ta kontakt med nærmeste avdeling eller besøk vår produktside no.stradasalt.com for mer informasjon.