Propellen i Solheimsviken, Bergen

Samfunnsansvar

I GC Rieber er vi opptatt av å ta et aktivt samfunnsansvar og bidra til bærekraftig og langsiktig utvikling innenfor de områdene og bransjene vi opererer i.Vi mener at bedrifter skal bruke sin fagkompetanse og erfaring aktivt til å muliggjøre økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraftsarbeid med målrettede initiativer og tiltak.

Samfunnsansvar og bærekraft

Våre målsetninger for samfunnsansvar er integrert i hele organisasjonen og avstemt med forretningsstrategien. Vi er opptatt av å forankre samfunnsansvar i alle deler av organisasjonen og involvere alle ansatte.

Forretningskritiske bærekraftaspekter identifiseres i hele GC Rieber og avstemmes mot forventinger fra våre interessenter. Vi utarbeider årlige handlingsplaner for hvert forretningsområde som kommuniseres både internt og eksternt, og følges opp fortløpende. I tillegg har vi et aktivt forhold til samarbeidspartneres samfunnsansvar og følger en systematisk leverandørstrategi gjennom vår Code of Conduct.

Bidrag til sosial velferd, kultur og forskning ivaretas av GC Rieber Fondene som støtter et stort antall allmennyttige prosjekter og aktiviteter.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om GC Riebers arbeid med samfunnsansvar. Se også relaterte dokumenter på denne siden.

 

Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok.

 

UN Global Compact

I 2010 vedtok GC Rieber å slutte seg til UN Global Compact - verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Organisasjonen har i dag mer enn 10 000 medlemsbedrifter i 173 land.

UN Global Compact har utformet ti universelle prinsipper for hva selskaper bør ta hensyn til:

  • arbeidstakerrettigheter
  • menneskerettigheter
  • beskyttelse av miljøet
  • bekjempelse av korrupsjon

Ved å slutte seg til initiativet har vi i GC Rieber forpliktet oss til å la de ti prinsippene bli en integrert del av forretningsstrategien, til å fremme prinsippene overfor våre samarbeidspartnere og til å rapportere på aktiviteter og forbedringer knyttet til de ti prinsippene.
For å lese mer om UN Global Compact, se organisasjonens nettside: www.unglobalcompact.org